Dysgu gwersi o ddigwyddiad addysg i’r pedair gwlad

Daethpwyd ag addysgwyr o bob un o’r gwledydd cartref at ei gilydd i rannu arbenigedd a chymharu’r heriau maen nhw’n eu hwynebu. Treuliodd athrawon, darlithwyr ac academyddion o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon benwythnos gwaith yng Nghaeredin er mwyn archwilio dau fater allweddol. Testun y mater cyntaf oedd a ddylai fod rhyw gytundeb…

Gorau po leiaf wrth ddiwygio’r cwricwlwm

Wrth i Gymru ddatblygu ei chwricwlwm cenedlaethol newydd, mae Gareth Evans yn ein rhybuddio bod angen lle ar athrawon i arloesi, ac ni ddylem geisio i orlwytho’r sawl sy’n gyfrifol am addysgu cenedlaethau’r dyfodol…   Dywedir yn aml na all ansawdd system addysg ragori ar ansawdd ei hathrawon. Ac nid yw hyn yn syndod, o…