Prosiect cerddoriaeth teirieithog yn taro’r nodau cywir

Mae prosiect peilot sy’n defnyddio cerddoriaeth i annog plant i ddysgu iaith yn cael ei gyflwyno ar draws ysgolion cynradd yn ne a gorllewin Cymru. Mae’r prosiect cerddoriaeth teirieithog, Cerdd Iaith, yn ceisio mynd i’r afael â’r cwymp yn y niferoedd sy’n dysgu ieithoedd yng Nghymru. O dan arweiniad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,…

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: testun cynhadledd ieithoedd

Mae arbenigwyr iaith o Gymru a thramor yn dod at ei gilydd yng Nghaerfyrddin fis nesaf i drafod manteision amlieithrwydd. Mae Athrofa Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal cynhadledd ar y thema ‘Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’ ar y 6ed a 7fed o Ebrill. Gan ystyried Dyfodol Llwyddiannus a’r cynlluniau i weddnewid y cwricwlwm…

Gorau po leiaf wrth ddiwygio’r cwricwlwm

Wrth i Gymru ddatblygu ei chwricwlwm cenedlaethol newydd, mae Gareth Evans yn ein rhybuddio bod angen lle ar athrawon i arloesi, ac ni ddylem geisio i orlwytho’r sawl sy’n gyfrifol am addysgu cenedlaethau’r dyfodol…   Dywedir yn aml na all ansawdd system addysg ragori ar ansawdd ei hathrawon. Ac nid yw hyn yn syndod, o…