Dysgu gwersi o ddigwyddiad addysg i’r pedair gwlad

Daethpwyd ag addysgwyr o bob un o’r gwledydd cartref at ei gilydd i rannu arbenigedd a chymharu’r heriau maen nhw’n eu hwynebu. Treuliodd athrawon, darlithwyr ac academyddion o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon benwythnos gwaith yng Nghaeredin er mwyn archwilio dau fater allweddol. Testun y mater cyntaf oedd a ddylai fod rhyw gytundeb…