Celfyddyd y Gymraeg ac Addysg

Wedi’i hysbrydoli gan gynhadledd ddiweddar, mae Mererid Hopwood yn ystyried y gwersi y gallwn eu dysgu oddi wrth ein cyndeidiau wrth addysgu iaith…   Bellach mae holl gynadleddwyr ein cyfarfod ‘Ymchwil mewn Addysg’ cyntaf wedi dychwelyd adref; pawb wedi cael cyfle i roi eu llwy ym mhair mawr Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, ac wedi, gobeithio,…

Ymchwil mewn addysg yn bwnc trafod gwerthfawr

Canolbwynt gweithdy diweddar gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad  a Datblygiad Economaidd (OECD), a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, oedd cryfhau ymchwil mewn addysg athrawon. Dyma Elaine Sharpling yn adfyfyrio ar gyfarfod cynhyrchiol rhwng pobl o’r un bryd…   Roedd y gweithdy OECD diweddar yng Nghaerdydd yn sicr yn brofiad buddiol. Bu cyd addysgwyr athrawon o’r…

Canfyddiadau athrawon yn effeithio ar wersi TGCh

Mae gan athrawon yng Nghymru ganfyddiadau cyferbyniol ynglŷn â thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) sy’n effeithio ar y ffordd mae’r pwnc yn cael ei addysgu mewn ysgolion, yn ôl adroddiad newydd. Cynhaliodd ymchwilwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd astudiaethau achos gydag athrawon mewn tair ysgol wahanol a gwelwyd bod…

Y Gymraeg Mewn Addysg a Bywyd

Gyda’r paratoadau ar gyfer cynhadledd Ymchwil Addysg gyntaf Yr Athrofa yn cyrraedd penllanw, ‘Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’, mae Mererid Hopwood yn codi clawr adroddiad a gyhoeddwyd 90 mlynedd yn ôl: ‘Y Gymraeg Mewn Addysg a Bywyd’…   1927 Mae’n flwyddyn arwyddocaol. Dyma flwyddyn sefydlu’r Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig dan arweiniad y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Syr John Reith,…