Blaen-arbenigwr ar y cwricwlwm yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon

Gwahoddwyd un o ffigurau blaenllaw addysg yng Nghymru i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon. Yr Athro Graham Donaldson, arbenigwr addysg ac awdur adroddiad Llywodraeth Cymru ‘Dyfodol Llwyddiannus’ a draddododd y prif anerchiad yng nghynhadledd flynyddol ‘Anelu at Ragoriaeth’ y Drindod Dewi Sant ynghylch ei gynigion ar gyfer cwricwlwm…

Bywyd tu allan i’r ystafell ddosbarth

Taflai arolwg diweddar o staff ysgolion oleuni ar yr heriau lawer sy’n wynebu gweithlu addysg Cymru. Mewn cofnod blog hynod o ddiddorol, esbonia Nerys Defis y realiti beunyddiol i athrawon yng Nghymru ac esbonia pam y newidiodd hi’r ystafell ddosbarth am y brifysgol…   Am bron i ugain mlynedd treuliais fy mywyd proffesiynol fel athrawes.…