Bywyd tu allan i’r ystafell ddosbarth

Taflai arolwg diweddar o staff ysgolion oleuni ar yr heriau lawer sy’n wynebu gweithlu addysg Cymru. Mewn cofnod blog hynod o ddiddorol, esbonia Nerys Defis y realiti beunyddiol i athrawon yng Nghymru ac esbonia pam y newidiodd hi’r ystafell ddosbarth am y brifysgol…   Am bron i ugain mlynedd treuliais fy mywyd proffesiynol fel athrawes.…