Digwyddiad mentergarwch yn edrych ar y darlun ehangach

Mae gwahoddiad i athrawon ledled Cymru gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig, unigryw i rannu gwybodaeth a dealltwriaeth o addysg fenter. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n cynnal y digwyddiad – ‘Addysg Addas i’r Dyfodol: yr Anghenraid Entrepreneuraidd yng Nghymru’ – ddydd Gwener 14 Gorffennaf 9.30am-3pm ar Gampws Townhill, Abertawe. Mae’r digwyddiad wedi’i gynllunio i…