Ar Genhadaeth i Ganada er budd i Gymru

Bu penaethiaid ysgol o dde Cymru yn cymryd rhan mewn ymweliad astudio â Chanada i gael cipolwg ar un o systemau addysg fwyaf blaenllaw’r byd. Treuliodd dirprwyaeth dan arweiniad Athrofa Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bedwar diwrnod yn Toronto, yn rhan o’i Rhaglen Arweinyddiaeth Fyd-eang a gyllidir gan y Cyngor Prydeinig. Cwrddodd yr…