Symposiwm yn taflu goleuni newydd ar addysg yng Nghanada

Un o systemau addysg blaenllaw’r byd yw ffocws symposiwm arbennig a gaiff ei gynnal yng Nghaerdydd yn ystod yr hydref. Gwnaiff yr Athrofa, yn ei digwyddiad ‘Tales from Toronto’ a gynhelir ddydd Iau, Medi 28ain, gyflwyno mewnwelediad unigryw i fyd addysg Ontario, Canada. Mae’r symposiwm, a gaiff ei gynnal yn Tramshed Tech, gerllaw Gorsaf Reilffordd…