Rhannu gwersi o Gymru â dirprwyaeth o Dde Affrica

Rhoddwyd cipolwg ar fodelau newydd, arloesol o addysg athrawon i Weinidog Addysg rhyngwladol blaenllaw yn ystod ymweliad â’r Athrofa. Debbie Schafer, Gweinidog Addysg Taleithiol ar gyfer Llywodraeth y Penrhyn Gorllewinol, De Affrica, oedd arweinydd dirprwyaeth i’r Athrofa Addysg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddysgu rhagor am ei hanes hir o AGA. Yn…

Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn ymweld â’r Athrofa

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams i’r Athrofa yn y brifysgol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon dosbarth. Cwrddodd Ysgrifennydd y Cabinet ag athrawon dan hyfforddiant ar gampws Townhill y brifysgol a chymerodd ran mewn sesiwn holi ac ateb fyw gyda myfyrwyr, staff a chydweithwyr…