Y Bwlch Mawr

Pryd y mae cyfrifoldeb am addysg yn dechrau ac yn gorffen? A swydd pwy yw addysgu ein plant ieuaf? Yma, y mae Natalie MacDonald yn ceisio ateb y cwestiynau a gaiff yn aml eu hysgubo dan y carped…   Un o’r cwestiynau sydd wedi bod ym mlaen fy meddwl yn ddiweddar yw ble y dylai…

Comisiwn Addysg Cymru – Y trydydd adroddiad ar gyfer y gymuned addysg

Amlygwyd mewn adroddiad newydd  gan glymblaid arweiniol o arbenigwyr rhyngwladol fod codi proffil addysgu yn hanfodol ar gyfer cefnogi recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.   Yn ei thrydydd adroddiad ar gyfer y gymuned addysg, ystyriodd Yr Athrofa Comisiwn Addysg Cymru fod gwneud addysgu yn fwy deniadol i raddedigion ac ymadawyr ysgol yn hanfodol. Gwahoddwyd y…

Cam ymlaen i’r cwricwlwm cenedlaethol newydd

Mae prosiect ymchwil pwysig sy’n llywio agwedd hanfodol ar ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru wedi cyflwyno ei ddarganfyddiadau cyntaf. Wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Phrifysgol Glasgow, mae prosiect CAMAU yn ceisio datblygu dealltwriaeth a rennir o ‘ddilyniant’ yng nghyd-destun Dyfodol Llwyddiannus. Cyhoeddwyd adolygiad eang yr Athro Graham Donaldson…