Comisiwn Addysg Cymru – Y pedwerydd adroddiad i’r gymuned addysg

Tynnwyd sylw at yr angen i sicrhau ymagwedd fwy cyson at ddysgu proffesiynol y gweithlu addysg mewn adroddiad newydd gan gynghrair arweiniol o arbenigwyr rhyngwladol. Nodwyd gan Gomisiwn Addysg Cymru, yn ei bedwerydd adroddiad i’r gymuned addysg, yr amrywiaeth eang o gyfleoedd datblygiad athrawon sydd ar gael ar draws Cymru. Gwahoddwyd y Comisiwn, sy’n dod…