Gorau po leiaf wrth ddiwygio’r cwricwlwm

Wrth i Gymru ddatblygu ei chwricwlwm cenedlaethol newydd, mae Gareth Evans yn ein rhybuddio bod angen lle ar athrawon i arloesi, ac ni ddylem geisio i orlwytho’r sawl sy’n gyfrifol am addysgu cenedlaethau’r dyfodol…   Dywedir yn aml na all ansawdd system addysg ragori ar ansawdd ei hathrawon. Ac nid yw hyn yn syndod, o…

UWTSD Institutional Overview visit by Kirsty Williams cabinet secretary for education at Technium 2, King's Road, SA1, Swansea, Abertawe, Wales on 23 January 2017. Photo: Adam Davies

Cyflwynwyd i’r Ysgrifennydd Addysg ymagwedd newydd radical at addysg athrawon

Yn ystod ei hymweliad diweddar â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cyflwynwyd i’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams ymagwedd newydd radical at addysg athrawon. Bu’r Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes a’r Athro Dylan Jones, cyfarwyddwr Yr Athrofa,  yn amlinellu eu gweledigaeth uchelgeisiol i rymuso athrawon ac i gefnogi ysgolion i ddatblygu’r gweithlu addysg. Cyflwynodd yr…

Comisiwn Addysg Cymru – Adroddiad cyntaf i’r Gymuned Addysg

Mae clymblaid flaenllaw o arbenigwyr wedi rhoi eu cynigion ar sut orau i wella system addysg Cymru. Yn ei adroddiad sefydlu i’r sector, gwnaeth Comisiwn Addysg Cymru annog gweinidogion i ystyried y ‘strwythurau ymarferol’ sydd eu hangen ar gyfer cefnogi gwella ysgolion, gan argymell datblygu “ fframwaith arweiniol” er mwyn tanategu amcanion cenedlaethol. Meddai’r Comisiwn,…