UWTSD Institutional Overview visit by Kirsty Williams cabinet secretary for education at Technium 2, King's Road, SA1, Swansea, Abertawe, Wales on 23 January 2017. Photo: Adam Davies

Cyflwynwyd i’r Ysgrifennydd Addysg ymagwedd newydd radical at addysg athrawon

Yn ystod ei hymweliad diweddar â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cyflwynwyd i’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams ymagwedd newydd radical at addysg athrawon. Bu’r Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes a’r Athro Dylan Jones, cyfarwyddwr Yr Athrofa,  yn amlinellu eu gweledigaeth uchelgeisiol i rymuso athrawon ac i gefnogi ysgolion i ddatblygu’r gweithlu addysg. Cyflwynodd yr…

Comisiwn Addysg Cymru – Adroddiad cyntaf i’r Gymuned Addysg

Mae clymblaid flaenllaw o arbenigwyr wedi rhoi eu cynigion ar sut orau i wella system addysg Cymru. Yn ei adroddiad sefydlu i’r sector, gwnaeth Comisiwn Addysg Cymru annog gweinidogion i ystyried y ‘strwythurau ymarferol’ sydd eu hangen ar gyfer cefnogi gwella ysgolion, gan argymell datblygu “ fframwaith arweiniol” er mwyn tanategu amcanion cenedlaethol. Meddai’r Comisiwn,…