Ymchwil newydd yn tanio cynnig dysgu proffesiynol cenedlaethol Cymru

Cafodd ymchwil sy’n hysbysu datblygiad fframwaith cenedlaethol newydd ar gyfer dysgu proffesiynol y gweithlu addysg ei gyhoeddi heddiw gan Yr Athrofa. Comisiynwyd haf diwethaf dîm o ymchwilwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gynnal cyfres o ‘adolygiadau cyflym’ er mwyn cefnogi’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer yr Ymagwedd Genedlaethol tuag at Ddysgu Proffesiynol sy’n…

Comisiwn Addysg Cymru – Y pedwerydd adroddiad i’r gymuned addysg

Tynnwyd sylw at yr angen i sicrhau ymagwedd fwy cyson at ddysgu proffesiynol y gweithlu addysg mewn adroddiad newydd gan gynghrair arweiniol o arbenigwyr rhyngwladol. Nodwyd gan Gomisiwn Addysg Cymru, yn ei bedwerydd adroddiad i’r gymuned addysg, yr amrywiaeth eang o gyfleoedd datblygiad athrawon sydd ar gael ar draws Cymru. Gwahoddwyd y Comisiwn, sy’n dod…