Comisiwn Addysg Cymru – Y pedwerydd adroddiad i’r gymuned addysg

Tynnwyd sylw at yr angen i sicrhau ymagwedd fwy cyson at ddysgu proffesiynol y gweithlu addysg mewn adroddiad newydd gan gynghrair arweiniol o arbenigwyr rhyngwladol. Nodwyd gan Gomisiwn Addysg Cymru, yn ei bedwerydd adroddiad i’r gymuned addysg, yr amrywiaeth eang o gyfleoedd datblygiad athrawon sydd ar gael ar draws Cymru. Gwahoddwyd y Comisiwn, sy’n dod…

Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa yn cael achrediad AGA

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a‘r ysgolion sy’n bartneriaid â hi wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i ddarparu rhaglenni newydd arloesol addysg gychwynnol athrawon (AGA) o fis Medi 2019 ymlaen. Mae’r rhaglenni a gyflwynwyd gan Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA), sef cydweithrediad sy’n cynnwys Yr Athrofa’r Drindod Dewi Sant a…