Newid adborth er lles disgyblion ac athrawon

Yn ôl adroddiad newydd, gall adborth geiriol gan ddefnyddio technoleg leihau baich gwaith athrawon a rhoi profiad adborth mwy personol i ddysgwyr. Dangosodd ymchwil a wnaed gan academyddion yn yr Athrofa fod amlbwrpasedd adborth geiriol gan ddefnyddio technoleg  yn gryfder arbennig, oherwydd gallai fod yn gysylltiedig ag oedran a cham datblygiadol disgyblion, neu faes pwnc…

Byw ‘La Dolce Vita’

Mae Sarah Stewart yn cymryd rhan mewn prosiect cydweithredol newydd sy’n canolbwyntio ar degwch ym myd addysg. Gan dynnu ar arbenigedd ar draws Ewrop, mae’r prosiect hwn yn ceisio mynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau mwyaf i lwyddiant disgyblion. Yma, y mae Sarah yn esbonio ei rhan yn y prosiect…   Wrth i Gymru…

Y Bwlch Mawr

Pryd y mae cyfrifoldeb am addysg yn dechrau ac yn gorffen? A swydd pwy yw addysgu ein plant ieuaf? Yma, y mae Natalie MacDonald yn ceisio ateb y cwestiynau a gaiff yn aml eu hysgubo dan y carped…   Un o’r cwestiynau sydd wedi bod ym mlaen fy meddwl yn ddiweddar yw ble y dylai…

Comisiwn Addysg Cymru – Y trydydd adroddiad ar gyfer y gymuned addysg

Amlygwyd mewn adroddiad newydd  gan glymblaid arweiniol o arbenigwyr rhyngwladol fod codi proffil addysgu yn hanfodol ar gyfer cefnogi recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.   Yn ei thrydydd adroddiad ar gyfer y gymuned addysg, ystyriodd Yr Athrofa Comisiwn Addysg Cymru fod gwneud addysgu yn fwy deniadol i raddedigion ac ymadawyr ysgol yn hanfodol. Gwahoddwyd y…

Cam ymlaen i’r cwricwlwm cenedlaethol newydd

Mae prosiect ymchwil pwysig sy’n llywio agwedd hanfodol ar ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru wedi cyflwyno ei ddarganfyddiadau cyntaf. Wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Phrifysgol Glasgow, mae prosiect CAMAU yn ceisio datblygu dealltwriaeth a rennir o ‘ddilyniant’ yng nghyd-destun Dyfodol Llwyddiannus. Cyhoeddwyd adolygiad eang yr Athro Graham Donaldson…