Rhannu gwersi o Gymru â dirprwyaeth o Dde Affrica

Rhoddwyd cipolwg ar fodelau newydd, arloesol o addysg athrawon i Weinidog Addysg rhyngwladol blaenllaw yn ystod ymweliad â’r Athrofa. Debbie Schafer, Gweinidog Addysg Taleithiol ar gyfer Llywodraeth y Penrhyn Gorllewinol, De Affrica, oedd arweinydd dirprwyaeth i’r Athrofa Addysg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddysgu rhagor am ei hanes hir o AGA. Yn…

Llawer mwy na chyfaill gorau dyn…

Mae Helen Lewis yn archwilio sut y gallai’r cwlwm agosrwydd rhwng plentyn a chŵn esgor ar fanteision sy’n effeithio ar ddysgu…   ‘Arfer meddwl a gweithredu lled barhaol’ yw tueddfryd, sy’n gysylltiedig â’n hagweddau a’n teimladau. Mae tueddfryd yn effeithio ar sut yr ydym yn gweld ein hunain fel dysgwyr, a pha mor hyderus yr ydym…

Torri hualau diwygio’r cwricwlwm

Mae Gareth Evans yn edrych ar ddatblygiad Dyfodol Llwyddiannus ac ymagwedd newydd at ei weithredu…   Ceir ym myd addysg duedd i chwyrlïo mewn cylchoedd. Daw polisi newydd i mewn gyda bang ac ymadael yn ddistaw bach. Yna, bydd yr holl gylchred yn dechrau eto. Mae’n deg dweud bod system addysg Cymru wedi gwrthsefyll digon…

Croesewir effaith cyrsiau datblygiad proffesiynol gan athrawon

Anogir athrawon sydd â diddordeb mewn datblygiad proffesiynol ysgogiadol i gofrestru am ddau gyfle dysgu proffesiynol cyffrous. Mae’r Rhaglen Athrawon Rhagorol (Outstanding Teacher Programme – OTP) a’r Rhaglen Athrawon sy’n  Gwella (Improving Teacher Programme – ITP) yn gyrsiau rhyngweithiol ac ymarferol sydd wedi’u cynllunio’n bwrpasol ar gyfer codi datblygiad proffesiynol mewn addysg i lefel uwch. Mae…