Cyfnod newydd a llewyrchus i addysg yng Nghymru?

Mae strategaeth addysg newydd Llywodraeth Cymru wedi’i lansio gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams. Yma, mae Gareth Evans yn adfyfyrio ar gynnwys y ddogfen a gweledigaeth hir-dymor newydd Cymru ar gyfer addysg…   Erbyn hyn, bydd athrawon, gwneuthurwyr polisïau, arweinwyr undebau a chwaraewyr allweddol eraill sydd ar y sîn addysg yng Nghymru wedi cael maddeuant…

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynllun addysg cenedlaethol newydd. Yma, y mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, sy’n ysgrifennu yn arbennig i’r Athrofa, yn cyflwyno ei gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer Addysg yng Nghymru…   Ym maes addysg yng Nghymru, rydym yn adeiladu ar sylfeini cadarn. Mae’r arbenigwyr byd-eang ar berfformiad addysg, y Sefydliad ar…

Symposiwm yn taflu goleuni newydd ar addysg yng Nghanada

Un o systemau addysg blaenllaw’r byd yw ffocws symposiwm arbennig a gaiff ei gynnal yng Nghaerdydd yn ystod yr hydref. Gwnaiff yr Athrofa, yn ei digwyddiad ‘Tales from Toronto’ a gynhelir ddydd Iau, Medi 28ain, gyflwyno mewnwelediad unigryw i fyd addysg Ontario, Canada. Mae’r symposiwm, a gaiff ei gynnal yn Tramshed Tech, gerllaw Gorsaf Reilffordd…

Cynghrair newydd gyda’r Big Learning Company

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi llofnodi partneriaeth strategol gydag un o brif sefydliadau dysgu digidol y DU. Bydd y Big Learning Company (BLC) yn cynorthwyo cynlluniau’r Athrofa ar gyfer addysg athrawon ac yn cyfoethogi ymhellach y cyfleoedd sydd ar gael i ysgolion partner a staff Yr Athrofa. Rhagwelir y bydd Athrofa’r brifysgol…

Myfyrdodau ar ResearchED

Mudiad dan arweiniad athrawon yw ResearchED, a’i nod yw gwella llythrennedd ymchwil yn y gymuned addysg. Mae Elaine Sharpling a Siân Brooks yn trafod eu hymweliad diweddar ag un o’i gynadleddau…   Wedi’r anerchiad agoriadol ysbrydolgar gan Tom Bennett, cyfarwyddwr a sylfaenydd ResearchED (sy’n ei ddisgrifio’i hun yn “fudiad llawr gwlad dan arweiniad athrawon”), fe…

Ar Genhadaeth i Ganada er budd i Gymru

Bu penaethiaid ysgol o dde Cymru yn cymryd rhan mewn ymweliad astudio â Chanada i gael cipolwg ar un o systemau addysg fwyaf blaenllaw’r byd. Treuliodd dirprwyaeth dan arweiniad Athrofa Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bedwar diwrnod yn Toronto, yn rhan o’i Rhaglen Arweinyddiaeth Fyd-eang a gyllidir gan y Cyngor Prydeinig. Cwrddodd yr…

Digwyddiad mentergarwch yn edrych ar y darlun ehangach

Mae gwahoddiad i athrawon ledled Cymru gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig, unigryw i rannu gwybodaeth a dealltwriaeth o addysg fenter. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n cynnal y digwyddiad – ‘Addysg Addas i’r Dyfodol: yr Anghenraid Entrepreneuraidd yng Nghymru’ – ddydd Gwener 14 Gorffennaf 9.30am-3pm ar Gampws Townhill, Abertawe. Mae’r digwyddiad wedi’i gynllunio i…