Mae Canolfannau Ymchwil ac Arloesi wedi eu sefydlu mewn meysydd allweddol: Cydraddoldeb mewn Addysg; Iaith, Llythrennedd a Dwyieithrwydd; Addysg Blynyddoedd Cynnar; ac Ymchwil Addysg Mathemateg.  

Bydd y cam datblygu nesaf yn gweld canolfannau Arweinyddiaeth mewn Addysg; Asesu Dysgu ac Asesu ar gyfer Dysgu; a Llesiant a Chymunedau Gwydn yn cael eu sefydlu.

Mae’r canolfannau hyn yn darparu’r sail y mae’r rhaglenni dysgu proffesiynol wedi eu sefydlu arnynt ac yn arwain ymchwil cymhwysol drwy’r proffesiwn cyfan.

Pupils sitting in classroom