Mae Canolfannau Ymchwil ac Arloesi wedi eu sefydlu mewn meysydd allweddol i gefnogi gwaith Yr Athrofa.  

Mae’r Canolfannau yn ymwneud â rhaglenni ymchwil tymor byr, canolig a hir er mwyn deall yn well yr heriau rydym ni fel addysgwyr yn eu hwynebu.

Maent yn gwerthuso ymchwil cyfredol mewn meysydd arbenigol, yn comisiynu ymchwil newydd, yn ymgysylltu’r proffesiwn ag ymchwil cymhwysol, yn rhannu canlyniadau ac yn cyhoeddi canfyddiadau.

Yn ogystal, mae Canolfannau Ymchwil ac Arloesi yn darparu’r sail y sefydlir rhaglenni dysgu proffesiynol ac addysg gychwynnol athrawon arni ac yn arwain ymchwil cymhwysol ledled y proffesiwn. Mae rhaglen gynhwysfawr o seminarau ymchwil yn cynnal y gwaith hwn.

Mae’r Canolfannau yn cynnwys rhai penodol ar gyfer: Seicoleg; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu; Blynyddoedd Cynnar; Mathemateg; Arweinyddiaeth mewn Addysg; Llesiant a Chymunedau Gwydn; Entrepreneuriaeth Greadigol; a Llythrennedd Corfforol.

Cliciwch ar dab i ddarganfod rhagor am waith canolfannau unigol.

Pupils sitting in classroom