Comisiwn Addysg Cymru – Y pedwerydd adroddiad i’r gymuned addysg

Tynnwyd sylw at yr angen i sicrhau ymagwedd fwy cyson at ddysgu proffesiynol y gweithlu addysg mewn adroddiad newydd gan gynghrair arweiniol o arbenigwyr rhyngwladol. Nodwyd gan Gomisiwn Addysg Cymru, yn ei bedwerydd adroddiad i’r gymuned addysg, yr amrywiaeth eang o gyfleoedd datblygiad athrawon sydd ar gael ar draws Cymru. Gwahoddwyd y Comisiwn, sy’n dod…

Read more

Newid adborth er lles disgyblion ac athrawon

Yn ôl adroddiad newydd, gall adborth geiriol gan ddefnyddio technoleg leihau baich gwaith athrawon a rhoi profiad adborth mwy personol i ddysgwyr. Dangosodd ymchwil a wnaed gan academyddion yn yr Athrofa fod amlbwrpasedd adborth geiriol gan ddefnyddio technoleg  yn gryfder arbennig, oherwydd gallai fod yn gysylltiedig ag oedran a cham datblygiadol disgyblion, neu faes pwnc…

Read more

Comisiwn Addysg Cymru – Y trydydd adroddiad ar gyfer y gymuned addysg

Amlygwyd mewn adroddiad newydd  gan glymblaid arweiniol o arbenigwyr rhyngwladol fod codi proffil addysgu yn hanfodol ar gyfer cefnogi recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.   Yn ei thrydydd adroddiad ar gyfer y gymuned addysg, ystyriodd Yr Athrofa Comisiwn Addysg Cymru fod gwneud addysgu yn fwy deniadol i raddedigion ac ymadawyr ysgol yn hanfodol. Gwahoddwyd y…

Read more

Comisiwn Addysg Cymru – Adroddiad cyntaf i’r Gymuned Addysg

Mae clymblaid flaenllaw o arbenigwyr wedi rhoi eu cynigion ar sut orau i wella system addysg Cymru. Yn ei adroddiad sefydlu i’r sector, gwnaeth Comisiwn Addysg Cymru annog gweinidogion i ystyried y ‘strwythurau ymarferol’ sydd eu hangen ar gyfer cefnogi gwella ysgolion, gan argymell datblygu “ fframwaith arweiniol” er mwyn tanategu amcanion cenedlaethol. Meddai’r Comisiwn,…

Read more