tel-building
Mae Comisiwn Addysg Cymru yn dwyn ynghyd unigolion amlwg y bernir eu bod yn brif feddylwyr ac sydd â hanes o lwyddiant rhagorol yn eu meysydd addysg eu hunain.

 

Bydd aelodau’r Comisiwn, sy’n deillio o bob cwr o’r byd, yn cyfrannu eu syniadau unigol, eu profiad a’u heriau wrth fynd i’r afael â’r gwaith sy’n angenrheidiol i wella ansawdd addysg yng Nghymru.

 

Mae’r Comisiwn Addysg yn darparu cyngor, arweiniad a sylwadau ar yr heriau a wynebir yng Nghymru a’r cynnydd a wneir o fewn yr Athrofa i godi safonau.

Yn optimistaidd ac yn egnïoledig

Yr Athro David Woods wrth sôn am yr her sydd o’m blaenau.

Agenda uchelgeisiol

Laura Perille wrth sôn am symud ymlaen addysgu rheng flaen.

Dod â meddyliau grymus at ei gilydd

Mae Paul Collard wedi’i gynhyrfu gan botensial y Comisiwn.

Eiliad diddorol dros ben

Yr Athro Trevor Gale wrth ystyried yr hyn syn debyg rhwng Cymru a’r Alban.

Addysg ar gyfer pawb

Mae Amy Sanders yn hyrwyddo pwysigrwydd cydraddoldeb mewn addysg.

Meddwl am y dyfodol

Mae’r Athro Mick Waters yn gobeithio y gwnaiff ei fewnwelediad a’i wybodaeth o ysgolion Cymru wahaniaeth.

Cydraddoldeb mewn addysg

Mae Dr Carol Campbell yn awyddus i gynorthwyo a chefnogi disgyblion, athrawon ac arweinwyr ysgolion.