Dr Carol Campbell

Mae Dr Carol Campbell, Athro Cysylltiol mewn Arweinyddiaeth a Newid Addysgol yn Athrofa Ontario ar gyfer Astudio Addysg, yn cynnig dealltwriaeth fanwl o’r modd y gall polisi a strategaeth wella cyfleoedd, dysgu, cyrhaeddiad a thegwch.

Mae’n darparu eglurder ynghylch y modd y gall ymchwil lywio arfer addysgol.

Dr Carol Campbell