Laura Perille

Mae Boston, Massachusetts yn amgylchedd addysg arbennig o heriol. Mae Laura Perille yn rym unigryw dros degwch mewn addysg.  

Mae’i chwmni, Edvestors, yn sicrhau bod buddsoddi dyngarol yn gwneud gwahaniaeth i’r cymunedau lleiaf breintiedig yn Ardal Unedig Ysgolion Boston. Mae Laura wedi sefydlu enw da yn rhyngwladol am ei harweinyddiaeth drwy sicrhau bod penderfyniadau wedi’u gwreiddio mewn profi tystiolaeth.

Mae wedi meithrin cynghrair unigryw o arweinwyr barn a gwneuthurwyr penderfyniadau ym meysydd cyhoeddus, preifat a llywodraeth i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion, athrawon a’u cymunedau.