Yr Athro Peter Rabbett

‘Trawsnewid Addysg…Trawsnewid Bywydau’ yw cenhadaeth Yr Athrofa a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n ei gwneud yn gartref naturiol i Peter Rabbett.

Mae ei awydd i ddarganfod a meithrin dysgu ac addysgu effeithiol wedi’i arwain i weithio mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled y byd.

Mae wedi cefnogi datblygiad y strategaeth gwella ysgolion ranbarthol yng Nghymru ac mae bellach yn Athro Arweinyddiaeth Addysg ac yn cefnogi cyfeiriad strategol Yr Athrofa. Peter yw Cynullydd Comisiwn Addysg Cymru.