Professor David Woods CBE

Ystyrir yn rhyngwladol mai addysg yn Llundain yw stori lwyddiant y degawd o ran gwella ysgolion. Gan weithio’n agos gyda Tim Brighouse, mae’r Athro David Woods CBE wedi arwain Her Llundain, yn fwyaf diweddar fel Prif Gynghorydd ysgolion Llundain ac wrth i’r rhaglen gael ei rhoi ar waith ar draws Lloegr, fel Prif Gynghorydd Her y Dinasoedd.  

Ar hyn o bryd mae David yn Athro mewn Addysg ym Mhrifysgolion Warwick a Llundain, gan weithio gyda Chanolfan Arweinyddiaeth Llundain. Mae David wedi ysgrifennu a siarad yn helaeth ynghylch gwella ysgolion.