Yr Athro Hughes, DL

Yr Athro Medwin Hughes, DL yw IsGanghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chadeirydd Comisiwn Addysg Cymru.

Mae wedi gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau cenedlaethol a rhyngwladol y llywodraeth yn ymwneud â pholisi addysg a diwylliant.

Professor Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA ‌