Mae’r Athrofa yn cynnig ystod eang o gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig.

Wedi ei rannu’n bedair disgyblaeth wahanol ond amlbwrpas, mae’r Athrofa yn cyflwyno rhaglenni Addysg Athrawon, Cyfiawnder Cymdeithasol a Chynhwysiad, Blynyddoedd Cynnar, a Seicoleg.

Caiff ein cyfres gynhwysfawr o raglenni addysg gychwynnol athrawon ei chyflwyno mewn partneriaeth â chydweithwyr mewn ysgolion ledled Cymru.

Rydym yn falch o’n hanes hir a llwyddiannus o hyfforddi athrawon, ac edrychwn ymlaen at chwarae ein rhan a datblygu’r genhedlaeth nesaf o athrawon proffesiynol ac arweinwyr ysgol effeithiol.

Cliciwch ar y cysylltau isod i ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar y cyrsiau sydd gennym i gynnig.