Gareth Evans
Cyfarwyddwr y Rhaglen Weithredol: Polisi Addysg a Chyfathrebu
E-bost: gareth.evans@ydds.ac.uk

Professor Dylan E. Jones
Deon y Athrofa
E-bost: D.E.Jones@ydds.ac.uk

Lesley Morgan
Swyddog Gweinyddol
Ffôn: 01792 482070
E-bost: lesley.morgan@ydds.ac.uk

Person cyswllt yr Ysgolion Partneriaeth Dysgu Proffesiynol
Ffôn: 01267 676914
E-bost: partnership@ydds.ac.uk

Lizzie Swaffield
Cyfarwyddwr y Rhaglen Weithredol: Partneriaeth ac Ymgysylltu Proffesiynol
E-bost: lizzie.swaffield@ydds.ac.uk