Yr Athro Jim Ryan

Dysgu i newid y byd’ yw cenhadaeth Ysgol Graddedigion Addysg Prifysgol Harvard yn Cambridge, Massachusetts. Deon Jim Ryan yw hyrwyddwr yr ymgyrch hon ac mae’n arbenigwr blaenllaw ar ddeddfwriaeth ym maes addysg.

Mae’i waith yn ymdrin â’r modd y mae deddfwriaeth yn strwythuro cyfleoedd addysgol ac mae wedi ysgrifennu’n helaeth ar ddadwahanu mewn ysgolion, cyllid, dewis ysgolion, safonau a phrofion, a’r cyswllt rhwng niwrowyddoniaeth ac addysg arbennig.  Bydd Jim Ryan yn sicrhau ein hymrwymiad i newid y byd drwy addysg.