Newyddion

Ein newyddion diweddaraf

Yr Athrofa yn dathlu codi ei safle ar gyfer addysg

Mae’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i gosod yn y safle cyntaf yng Nghymru am nifer o feysydd pynciol allweddol. Y Brifysgol oedd y sefydliad uchaf yng Nghymru am addysg, hanes a gwyddor fforensig ac archaeoleg yn y Guardian University Guide nodedig.   Yn gyffredinol, gosodwyd y Drindod Dewi…

Darllen mwy

Ymweliad astudio’n rhoi addysg Cymru ar fap y byd

Bu academyddion o’r Drindod Dewi Sant ar ymweliad ag Awstralia i ddysgu gan gydweithwyr a rhannu datblygiadau’n ymwneud â thaith diwygio addysg Cymru. Derbyniwyd papur gan staff o’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ymchwil mewn Addysg Awstralia (AARE) – sy’n dod ag arbenigwyr addysg at ei gilydd o bob cwr o’r byd.…

Darllen mwy

Ysbrydoli plant i garu darllen ac ysgrifennu

Yn ddiweddar fe wnaeth Pop Up Projects, ar y cyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyflwyno cyfres o weithdai i athrawon ac awduron er mwyn iddynt archwilio, ymgysylltu ac arbrofi gyda ffyrdd newydd o ddod â llyfrau yn fyw. Cynhadledd undydd oedd Pop Up Lab a gynhaliwyd yng ngwesty’r Village yn Abertawe. Drwy…

Darllen mwy

Mynd yn fyd-eang: Cymharu Addysg yng Nghymru a’r Iseldiroedd

Bydd un o brif systemau addysg Ewrop yn ffocws symposiwm arbennig yng Nghaerdydd yn yr hydref eleni. Bydd Canolfan Adolygu a Dadansoddi Addysg (CEPRA) Yr Athrofa yn cyflwyno canfyddiad unigryw o addysg yn yr Iseldiroedd yn ei ddigwyddiad  ‘Mynd yn fyd-eang: Addysgu y tu allan i’r bocs’ ddydd Mawrth, 12 Tachwedd. Cynhelir y symposiwm Tramshed Tech,…

Darllen mwy

Ymweliad astudio rhyngwladol yn cyfoethogi agenda ddiwygio Cymru

Rhoddwyd cipolwg unigryw ar addysg yn yr Iseldiroedd i athrawon o bob cwr o dde Cymru yn ystod ymweliad astudio rhyngwladol â’r Iseldiroedd. Roedd y daith bum diwrnod yn cynnwys taith o gwmpas tair ysgol, cyfarfod â chynghrair VO-raad o lywodraethwyr ysgol, a briffio ar bolisi gan gynghorwyr y Weinyddiaeth Addysg yn yr Hâg. Cafodd…

Darllen mwy

Yr Athrofa yn dathlu codi ei safle ar gyfer addysg

Mae Athrofa Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi symud ymhellach i fyny tabl cynghrair uchel ei barch. Mae’r Guardian University Guide wedi gosod yr Athrofa yn safle 43 yn y DU – sef codiad o saith safle ers cyhoeddi tabl cynghrair 2018. Yn fuan ar ôl ei lansio yn 2016 gosodwyd yr Athrofa…

Darllen mwy

Anelu at Ragoriaeth – mae Graham Donaldson yn dychwelyd am ei seithfed gynhadledd athrawon dan hyfforddiant

Gwahoddwyd un o ffigurau mwyaf blaenllaw byd addysg Cymru i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon. Rhoddwyd anerchiad gan yr Athro Graham Donaldson, arbenigwr addysg ac awdur adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ Llywodraeth Cymru, i gynulleidfa o dros 600 o athrawon cyfredol, yn ogystal ag athrawon y dyfodol, yn Yr…

Darllen mwy