Yr Athro Dylan E. Jones

Mae’r Athro Dylan E. Jones wedi mwynhau gyrfa ddisglair ym myd addysgu a ddechreuodd pan ddaeth yn Bennaeth Hanes yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe yn 1987. Mae wedi ymgymryd â swyddi yn Ysgol Gyfun Llanhari ac Ysgol Gyfun Rhydywaun cyn cael ei benodi’n Bennaeth Ysgol y Cymer Rhondda yn 1997 ac yntau’n 34 oed.

Yn 2000 daeth yn Bennaeth Ysgol Bro Morgannwg, ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf y fro. Yn 2010 derbyniodd Ragoriaeth yng Ngwobrau Cenedlaethol y Colegau am ei waith fel Pennaeth y Flwyddyn mewn Ysgol Uwchradd yng Nghymru.

Yn 2016 daeth yr Athro Dylan Jones yn Ddeon y Gyfadran Addysg a Chymunedau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr Yr Athrofa Addysg. Ef yw Ysgrifennydd Comisiwn Addysg Cymru.