Yr Athro Mick Waters

Mae gweithio gyda phlant, pobl ifanc, eu hathrawon ac yn eu hysgolion bob wythnos yn sicrhau bod Yr Athro Mick Waters yn siarad ag awdurdod arbennig wrth wthio ffiniau dysgu ac addysgu. 

Ar hyn o bryd mae’n Athro mewn Addysg ym Mhrifysgol Wolverhampton ac mae wedi bod mewn swyddi gyda’r Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm, yn Brif Swyddog Addysg ym Manceinion a bu’n arwain y mentrau gwella ysgolion yn Birmingham.

Mae hefyd wedi bod yn Bennaeth mewn dwy ysgol lwyddiannus ac wedi gweithio ym maes addysg gychwynnol athrawon. Ar hyn o bryd mae Mick yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu safonau proffesiynol i athrawon yng Nghymru.