Yr Athro Trevor Gale

Mae Prifysgol Glasgow wedi bod yn rym blaenllaw hirsefydlog ym maes addysg athrawon. Ac yntau wedi cyrraedd yn ddiweddar o Awstralia i ymgymryd â swydd Deon yr Ysgol Addysg yno, mae Trevor Gale yn credu’n gryf mewn cyfiawnder cymdeithasol.

Rhaid gosod tegwch wrth wraidd rhagoriaeth yw ei fantra.  Daw Trevor o gymuned academaidd sy’n ymrwymedig i sicrhau mai ymchwil sy’n llywio arfer ar lawr y dosbarth, yn cefnogi datblygu polisi ac yn helpu i lunio arfer gwleidyddol.