Croeso i ryngwyneb Sharepoint Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA).

Gwnaiff yr adran ddiogel hon ddarparu mynediad i gydweithwyr sydd wedi’u lleoli mewn ysgolion at ddeunyddiau sy’n ymwneud â lleoliadau darpar athrawon, yn ogystal â mynediad at y llwybr SAC.

 Myfyrwyr

Gallwch weld yr holl ddeunyddiau sy’n ymwneud â’ch llwybr SAC ar Moodle.

BA1 – BA2 – BA3 – TAR

Gallwch weld eich ffeil PAP bersonol drwy glicio ar y ffolder Rhwydwaith isod.

Dylid cael at bob dolen drwy ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair PCYDDS.

Staff ysgol-seiliedig

Dewiswch eich Rhwydwaith o’r rhestr isod os gwelwch yn dda er mwyn dod o hyd i wybodaeth sy’n berthnasol i’ch myfyrwyr PAP presennol.

Mae’n bosib y cewch eich annog i fewngofnodi. Dewiswch gyfrif mewngofnodi Microsoft eich ysgol. Yn y mwyafrif o achosion, eich cyfeiriad Hwbcymru.net fydd hwn.

Gellir dod o hyd i bob dogfen berthnasol arall, gan gynnwys taflenni newyddion a thempledi adrodd, yn y ffolder ‘Dogfennau PDPA’.

Bishop Gore School

Bishop of Llandaff CiW High School

Cadle Primary School

Cadoxton Primary School

Cowbridge Comprehensive School

Fitzalan High School

Olchfa School

Parkland Primary School

Pembroke Dock Community School

Pontarddulais Primary School

Queen Elizabeth High School

St Thomas Community Primary School

Treorchy Community School

Ysgol Bro Preseli

Ysgol Cwm Brombil

Ysgol GG Lon Las

Ysgol Llanhari

Ysgol Maes yr Haul

Os cewch drafferthion yn cael mynediad at y dolenni uchod, e-bostiwch partnership@uwstd.ac.uk os gwelwch yn dda, gan ddweud yn glir pa ddolen yr oeddech yn ceisio cael mynediad ati, eich ysgol, a’r cyfrif yr oeddech yn ei ddefnyddio ar gyfer hynny.

 

Welcome to the Athrofa Professional Learning Partnership (APLP) Sharepoint interface.

This secure section will provide school-based colleagues with access to materials relating to prospective teacher placements, as well as access to QTS pathway materials. 

Students

You can view all materials relating to your QTS route on Moodle.

BA1 – BA2 – BA3 – PGCE

You can view your personal PTE file by clicking on the Network folder below.

All links should be accessed using your UWTSD username and password.

 

School-based staff

Please select your Network from the list below to find information relevant to your current PAP students.

You may be prompted to sign in. Select your school’s Microsoft login account. In most cases, it will be your Hwbcymru.net address.

All other relevant documents, including newssheets and reporting templates, can be found in the ‘Documents’ folder

Bishop Gore School

Bishop of Llandaff CiW High School

Cadle Primary School

Cadoxton Primary School

Cowbridge Comprehensive School

Fitzalan High School

Olchfa School

Parkland Primary School

Pembroke Dock Community School

Pontarddulais Primary School

Queen Elizabeth High School

St Thomas Community Primary School

Treorchy Community School

Ysgol Bro Preseli

Ysgol Cwm Brombil

Ysgol GG Lon Las

Ysgol Llanhari

Ysgol Maes yr Haul

 

If you have trouble accessing the above links, please email partnership@uwstd.ac.uk, clearly stating which link you were trying to access, your school, and the account you were using for that.