Boats

Mae’r llanw, ar lanw, yn codi pob cwch

Wrth i ddatblygiad cwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru gyrraedd carreg filltir bwysig, mae Elaine Sharpling yn galw ar randdeiliaid i fanteisio ar y cyfle i godi safonau ymhellach ac i fynd i’r afael â’r bwlch cyrhaeddiad…   Mae’r sawl ohonom sy’n gweithio ym myd addysg yng Nghymru yn disgwyl yn awyddus lansiad y cwricwlwm yn ddiweddarach…

Boats

A rising tide lifts all boats

As the development of Wales’ new national curriculum reaches an important milestone, Elaine Sharpling calls on stakeholders to grasp the opportunity to both raise standards and address the attainment gap…   In eager anticipation, those of us working in education in Wales await the launch of the curriculum later this month. Whatever the documentation looks like –…