Keyboard

Mewngofnodi i addysgu ar-lein

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ailagor ysgolion Cymru ar Fehefin 29ain, mae Nerys Defis yn ystyried rhai o’r heriau sydd ynghlwm â dysgu o bell, a’i effaith ar ysgolion, athrawon, disgyblion a rhieni… Yn dilyn holl effeithiau pandemig COVID-19 ar ein bywydau, ystyria rhai bod ailagor ysgolion Cymru ar ddiwedd mis Mehefin, yn arwydd…

Keyboard

Logging in to lockdown teaching

Following the Welsh Government’s decision to re-open Wales’ schools on June 29th, Nerys Defis considers some of the challenges of remote learning and its impact on schools, teachers, pupils and parents… For some, the re-opening of schools in Wales at the end of June signals a return to some normality, following disruption caused by the…