Ein Staff

Mae gan yr Athrofa staff ymroddgar, gydag arbenigedd sylweddol mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau. Rydym yn falch o gyflogi arweinwyr yn y meysydd: addysg athrawon, blynyddoedd cynnar, seicoleg, cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiad, dwyieithrwydd a phynciau arbenigol eraill.

Gyda’n gilydd, mae staff yr Athrofa yn ymrwymedig i symud ymlaen addysg yng Nghymru a chodi safonau ar lefel genedlaethol. Cliciwch ar y proffiliau staff isod i ddysgu mwy am ein tîm.