Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yn cynnwys dros 100 o ysgolion o bob rhan o Gymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 

Mae’r Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yn cyd-gynhyrchu rhaglenni ar gyfer athrawon ar bob cyfnod yn eu bywydau proffesiynol ac ar gyfer arweinwyr yn y dosbarth, arweinwyr sefydliadau neu arweinwyr systemau.

Cyflwynir ac asesir y rhaglenni hyn mewn partneriaeth a’u hachredu drwy’r Brifysgol.

Class with teacher
Mae ein Partneriaeth Dysgu Proffesiynol mewn sefyllfa gadarn i chwarae rhan allweddol bwysig fel catalydd i sicrhau newid yn AGA a dysgu proffesiynol athrawon.

 

Mae’n cyfuno arbenigedd cydnabyddedig â phrofiad, ac mae’n gwbl gymwys i ffocysu ar wireddu’r newidiadau sydd eu hangen er mwyn bwrw’r maen i’r wal gydag argymhellion ‘Addysgu Athrawon Yfory’ ynghyd ag uchelgais ehangach Llywodraeth Cymru a’i hagenda i newid er gwell.

 

Dros y tair blynedd ddiwethaf, gwelwyd cryn flaengaredd yn ein rhaglenni addysgu athrawon. Wrth wraidd hyn mae ymroddiad y proffesiwn addysgu yn yr ysgolion i weithio ar sail deilliannau ymchwil a’r gwaith o nyddu ymchwil yn dynn yn y rhaglenni dysgu proffesiynol.

 

Tra bo’r gwaith hwn wedi ei wreiddio’n ddwfn yng Nghymru, mae ei changhennau’n estyn allan ymhell, ac rydym wedi sefydlu partneriaethau gyda phrifysgolion Glasgow, Harvard, Stanford a Choleg y Brifysgol Llundain.

 

Ceir rhaglenni presennol yma.

Ysgolion Partneriaeth Dysgu Proffesiynol sy’n darparu rhaglenni AGA yn 2016-17 a/neu 2017-18 ac sydd wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i ddatblygu a darparu’r rhaglenni hyn ar ran y Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol:

Ysgolion Cynradd

Aberdare CIW Primary School
Alderman Davies Primary School
Alltwen Primary School
Baglan Primary School
Bettws Primary School
Birchgrove Primary School
Bishopston Primary School
Blaengwrach Primary School
Blaenhonddan Primary School
Broad Haven CP School
Bronllys CP School
Bryn CP School
Burlais Primary School
Burry Port Primary School
Cadle Primary School
Cadoxton Primary School
Caerau Primary School
Capcoch Primary School
Clase Primary School
Craigfelen Primary School
Crynallt Primary School
Cwmafan Primary School
Cwmglas Primary School
Cwmrhydyceirw Primary School
Dafen Primary School
Dolau Primary School
Dunvant Primary School
Garnteg Primary School
Garth Primary School
Gelli Aur/Golden Grove
Glais Primary School
Golwg Y Cwm
Lamphey Primary School

Llandybie Primary School
Llangunnor Primary School
Llanharan Primary School
Llanmiloe Community Primary School
Maes Y Morfa Primary Community School
Maes Yr Haul Primary
Marlborough Primary School
Monkton Primary School
Mount Stuart Primary School
Myrddin CP School
Newton Primary School Porthcawl
Nottage Primary School
Old Road CP School
Oldcastle Primary
Parkland Primary School
Pembrey Primary School
Pembroke Dock Community School
Pencoed Primary School
Penmaes School
Pentrebane Primary School
Penybont Primary School
Pil Primary School
Plascrug Primary School
Pontarddulais Primary School
Pontybrenin Primary School
Porthcawl Primary School
Portmead Primary School
Priory CIW School
Radnor Primary School
Richmond Park Primary School
Romilly Primary School

Saundersfoot Primary School
Spittal School
St Helen’s Primary School
St Joseph’s Junior Port Talbot
St Joseph’s RC Primary School
St Oswalds School
St Thomas Primary School
Stebonheath Primary School
Swiss Valley Primary School
Talgarth Primary School
The Meads Infant and Nursery School
Tonnau Primary Community School
Townhill Primary School
Treuchaf Primary School
Trimsaran Primary School
Tycroes Primary School
Undy Primary School
West Park Primary School
YGG Gwaun-Cae-Gurwen
Ynysfach Primary School
Ynysmaerdy Primary
Ynystawe Primary School
Ysgol Beca
Ysgol Bro Tawe
Ysgol Bryn Teg
Ysgol Cilgerran
Ysgol Gorslas
Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Ysgol Gymraeg Bryn Y Mor
Ysgol Gymraeg Brynsierfel
Ysgol Gymraeg Dewi Sant
Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Ysgol Gymraeg Santes Tudful

Ysgol Gymraeg Treganna
Ysgol Gymunedol Beulah
Ysgol Gymunedol Cenarth
Ysgol Gymunedol Llechyfedach CP School
Ysgol Gymunedol Trewen
Ysgol Gynradd Aberteifi
Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
Ysgol Gynradd Gymraeg Castell Nedd
Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen
Ysgol Gynradd Gymraeg Rhos-Afan
Ysgol Gynradd Llangennech
Ysgol Gynradd Llanllwni
Ysgol Gynradd Llys Hywel
Ysgol Gynradd Lon Las
Ysgol Gynradd Saron
Ysgol Gynradd Y Tymbl
Ysgol Hafan Y Mor
Ysgol Hendy
Ysgol Iolo Morgannwg
Ysgol Llangadog
Ysgol Llansteffan a Llangain
Ysgol Model
Ysgol Mynydd Y Garreg
Ysgol Nantgaredig
Ysgol Penparc
Ysgol Rhydygrug
Ysgol T Gwynn Jones
Ysgol T Llew Jones
Ysgol Y Bedol
Ysgol Y Castell Primary School
Ysgol Y Cribarth
Ysgol Y Dderi
Ysgol Y Dderwen
Ysgol Y Ddraig

Ysgolion Uwchradd

Barry Comprehensive School
Bedwas High School
Birchgrove Comprehensive School
Bishop Gore School
Bishop of Llandaff CIW High School
Bishopston Comprehensive School
Bryn Hafren Comprehensive School
Bryngwyn Glan Y Mor Federation
Brynteg School
Cardiff High School
Cefn Saeson Comprehensive School
Chepstow School
Coedcae School
Cowbridge Comprehensive School

Crickhowell High School
Dwr Y Felin Comprehensive School
Dyffryn Comprehensive Port Talbot
Dyffryn Taf School
Fitzalan High School
Gowerton Comprehensive School
Greenhill School
Lewis Girls School
Lewis School Pengam
Llanishen High School
Llantwit Major School
Monmouth Comprehensive School
Morriston Comprehensive School
Newbridge Comprehensive School
Pembroke School
Pentrehafod School

Penyrheol Comprehensive School
Pontarddulais Comprehensive School
Pontypridd High School
Queen Elizabeth High School
Rhymney Comprehensive School
St John the Baptist School
St Richard Gwyn Catholic High School
Stanwell School
Treorchy Comprehensive School
Ysgol Bro Gwaun
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
Ysgol Gyfun Emlyn

Ysgol Gyfun Garth Olwg
Ysgol Gyfun Gwyr
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Ysgol Gyfun Rhydywaun
Ysgol Gyfun Y Strade
Ysgol Gyfun Ystalyfera
Ysgol Uwchradd Aberteifi
Ysgol Y Preseli
Bryntirion Comprehensive School
Cefn Hengoed Community School

South Wales Association of Special School Headteachers (SWASSH)