Mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA) yn gyfuniad unigryw o staff ysgolion a staff prifysgol yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu addysg athrawon.

Gyda’i gilydd mae’r PDPA yn cynnig tair rhaglen arloesol sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC) – y cymhwyster sydd ei angen i addysgu mewn ysgolion gwladol yng Nghymru a Lloegr.  Mae’r rhain yn cynnwys:

Cyhoedda datblygiad PDPA ymagwedd newydd ac arloesol at addysg athrawon, gyda’r Athrofa a’r ysgolion partner yn gyd-gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno’r holl raglenni AGA.

Am hynny, mae PDPA yn cyfuno arbenigedd y sector ysgolion a’i holl brofiad ymarferol ag arbenigedd y sector addysg uwch (AU), o’r ddealltwriaeth o sut i gynllunio a chyflwyno ymchwil yn ofalus i’r grefft tra medrus o dysgu athrawon a darpar athrawon.

Class with teacher
Gyda’i gilydd, mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a’r ysgolion partner hanes hir a chadarn o dysgu a mentora myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn llwyddiannus ar raglenni sydd wedi gwrthsefyll traul amser.

Meddai’r Athro Dylan Jones, Deon Yr Athrofa: “Er mwyn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer y newidiadau sydd i ddod i‘r system addysg yng Nghymru, cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd buddiol, gan gynnwys staff yr Athrofa a dros 150 o ysgolion, gyda’r bwriad o ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o’r rhaglenni addysg athrawon hynny sy’n perfformio orau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

“Canlyniad net y datblygu ar y cyd eang hwn oedd datblygiad cwricwlwm craidd cynhwysfawr sy’n rhychwantu’n casgliad o raglenni AGA, gan gynnig diffiniad clir o rolau a chyfrifoldebau’r ysgolion a’r brifysgol.

“Mae hyn yn sicrhau bod PDPA mewn sefyllfa gadarn i ddarparu rhaglenni AGA sydd yn ymarferol drwyadl ac yn heriol yn ddeallusol.”

Ym mis Mehefin 2018, daeth y PDPA yn un o ddim ond pedwar darparwr hyfforddiant a ddewiswyd i gynnig addysg athrawon yng Nghymru tu hwnt i 2019.

Mae’r gymeradwyaeth yn sicrhau y bydd canolfan hyfforddi athrawon hynaf Cymru – sydd wedi bod yn y safle 1af yng Nghymru yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr am y ddwy flynedd ddiwethaf – yn parhau i hyfforddi athrawon newydd am amser hir i’r dyfodol.

Gallwch ddysgu rhagor am broses ddethol drwyadl Cyngor y Gweithlu Addysg – ac ail-achrediad llwyddiannus y PDPA – yma.

Mae’r Ysgolion Partner Arweiniol canlynol wedi cofrestru i weithio gyda’r Athrofa i gyd-gyflwyno pob un o’n rhaglenni addysg athrawon:

Pembroke Dock Community School

Pontarddulais Primary School

Parkland Primary School

Cadle Primary School

St Thomas Community Primary School

Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las

Maes yr Haul Primary School

Cadoxton Primary School

Ysgol Preseli

Coedcae Comprehensive School

Olchfa Comprehensive School

Pentrehafod School

Ysgol Cwm Brombil

Cowbridge Comprehensive School

Ysgol Llanhari

Treorchy Comprehensive School

Bishop of Llandaff CIW High School

Fitzalan High School

Mae gan bob un o’r ysgolion hyn enw da am gefnogaeth o safon uchel ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac arfer cadarn yn yr ystafell ddosbarth, ac maent yn cymryd cyfrifoldeb ar y cyd â’r brifysgol am weithgarwch lleoliadau o fewn eu rhwydweithiau. Mae mwy na 120 o ysgolion wedi’u lleoli ar draws de Cymru sy’n cefnogi athrawon dan hyfforddiant PDPA ar hyn o bryd.

Gyda’n gilydd mae’r Athrofa a’r ysgolion partner yn falch o ddarparu addysg athrawon a chefnogaeth ar gyfer y rheini sy’n barod i ysbrydoli cenedlaethau o ddysgwyr yn y dyfodol.