Yr Athrofa | Addysg i Gymru

Amdanom ni

Mae’r Athrofa yn gyfuniad o arweinwyr addysg rhyngwladol sy’n gweithio i drawsffurfio addysg a thrawsffurfio bywydau yng Nghymru.

Partneriaeth Dysgu Proffesiynol

Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yn cynnwys dros 100 o ysgolion o bob rhan o Gymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Canolfannau Ymchwil ac Arloesi

Wedi eu sefydlu mewn meysydd allweddol: Cydraddoldeb mewn Addysg; Iaith, Llythrennedd a Dwyieithrwydd; Addysg Blynyddoedd Cynnar; ac Ymchwil Addysg Mathemateg.

Cyrsiau

Mae’r Athrofa yn cynnig ystod eang o gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig.

Croeso gan y Deon

Dylan Jones

Dylan Jones

Helo a chroeso i’r Athrofa. Fy enw i yw Dylan Jones a chyn ymuno â’r Athrofa ym mis Ionawr 2016, bûm yn gweithio mewn ysgolion am bron i 30 blynedd gan gynnwys oddeutu 20 blynedd fel Pennaeth ysgol ar dair ysgol o fath gwahanol.

Gwn sut beth ydyw i fod yn athro yn gwasanaethu ar reng flaen addysg ac rwyf wedi profi’n uniongyrchol yr heriau amrywiol mae ysgolion yn eu hwynebu. Ond rwyf hefyd wedi tystio i angerdd ac ymroddiad diysgog staff ysgolion, sy’n gwneud cyfraniad pellgyrhaeddol i fywydau bob dydd plant.

Hwy yw’r asiantau newid ac, ynghyd â’n partneriaid proffesiynol, mae’n uchelgais i mi fod o gymorth pwrpasol ac ymarferol wrth ddatgloi potensial enfawr ein system addysg. Mae tîm profiadol ac ymroddedig yr Athrofa yn barod i chwarae ei ran wrth i ni ddatblygu addysg Cymru ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i gyflawni ein nodau cyffredin. Mae pobl ifanc Cymru yn haeddu’r addysg orau ac mae athrawon Cymru yn haeddu’r gefnogaeth orau posib.

Wrth weddnewid addysg, gallwn drawsnewid bywydau.

Diolch, Dylan.

Newyddion Diweddaraf

Ein Blog