Toddi plu eira ar gyfer oes addysg newydd

Mae paratoi’r genhedlaeth nesaf o athrawon ystafell ddosbarth yn bwysig dros ben, ond dadl Elaine Sharpling yw bod gor-ddiogelu myfyrwyr ac esgeuluso heriau go iawn yn gallu rhwystro eu datblygiad. Cynigia Elaine, yn y blog craff hwn, ddewis arall i’r hyn a elwir ‘y genhedlaeth blu eira’ gan alw am ymagwedd fwy pragmatig at addysg…

Snowflake

Melting snowflakes for a new era in education

Preparing the next generation of classroom teachers is hugely important, but, argues Elaine Sharpling, over-protecting students and neglecting proper challenge can hamper their development. In this insightful blog, she offers an alternative to what has been dubbed the ‘snowflake generation’ and calls for a more pragmatic approach to teacher education… As a teacher educator I…