Toddi plu eira ar gyfer oes addysg newydd

Mae paratoi’r genhedlaeth nesaf o athrawon ystafell ddosbarth yn bwysig dros ben, ond dadl Elaine Sharpling yw bod gor-ddiogelu myfyrwyr ac esgeuluso heriau go iawn yn gallu rhwystro eu datblygiad. Cynigia Elaine, yn y blog craff hwn, ddewis arall i’r hyn a elwir ‘y genhedlaeth blu eira’ gan alw am ymagwedd fwy pragmatig at addysg…