Bird on the Horizon

Cwricwlwm sy’n perthyn i bobl Cymru

Wrth i’r gwaith o ddatblygu cwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru brysuro, galwa’r Athro Mererid Hopwood ar yr holl randdeiliaid i fod yn uchelgeisiol a chadw meddwl agored o ran y cyfleoedd mae’n eu cynnig…   Wrth i’r tymor newydd ruthro yn ei flaen, rhaid edmygu’r Arloeswyr sy’n dal ati mor ddygn. Gyda dyddiad cyflwyno eu datganiadau…

Bird on Horizon

A curriculum belonging to the people of Wales

As the development of Wales’ new national curriculum gathers pace, Professor Mererid Hopwood calls on all key stakeholders to remain open minded and ambitious for the opportunities it presents…   As the new term races ahead, the Pioneers’ perseverance must be admired. The fast-approaching submission deadlines demand a shorter night’s sleep to make room for…