Wynebau hapus a chodi’r bawd: Ymateb Addysg Athrawon i waith cynrychiolwyr myfyrwyr TAR yn y pandemig

Cyn i’r eiliad fynd yn angof, mae staff a darpar athrawon o’r Athrofa: Canolfan Addysg Athrawon yn disgrifio datblygiad cadarnhaol o ran arfer… Dychmygwch fod yn ddarpar athro mewn pandemig byd-eang.   Mae beth bynnag oedd i’w ddisgwyl o ran bywyd ar raglen Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn wir wedi’i ail-ddychmygu a’i ail-ddyfeisio – weithiau heb…

Smiley faces and thumbs-up: Teacher Education’s response to the work of PGCE student reps in the pandemic

Before the moment is lost, staff and student-teachers from the Athrofa: Centre for Teacher Education capture a positive development in practice… Imagine being a student-teacher in a global pandemic.  Whatever was expected about life on an Initial Teacher Education (ITE) programme has well and truly been re-imagined and re-invented – sometimes with very little notice…