Online learning – why aren’t students engaging?

The impact of the COVID-19 pandemic on our education system has been profound and we’re all adapting to new ways of working. Here, Linda Kelly explores the extent to which college students have engaged in online learning…. My current intake of students were mostly born after the year 2000. They are the digital generation. They…

Yr Athrofa ac ysgolion partner yn meddwl yn fyd-eang cyn y gynhadledd ryngwladol

Mae prosiect ymchwil cydweithredol sy’n cynnwys yr Athrofa: Canolfan Addysg ac ysgolion partner yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth o gymhwysedd a dinasyddiaeth fyd-eang ledled Ewrop. Mae Think Global, prosiect Erasmus a gynlluniwyd i feithrin cymhwysedd byd-eang mewn ysgolion, yn dod â saith sefydliad at ei gilydd, gan gynnwys ysgolion, awdurdodau lleol a phrifysgolion, o Gatalwnia,…

Athrofa and partner schools thinking global ahead of international conference

A collaborative research project involving the Athrofa: Centre for Education and partner schools is helping to develop understanding of global competency and citizenship across Europe. Think Global, an Erasmus project designed to foster global competence in schools, brings together seven organisations, including schools, local authorities and universities, from Catalonia, Belgium, and Wales. The aim is…

Wynebau hapus a chodi’r bawd: Ymateb Addysg Athrawon i waith cynrychiolwyr myfyrwyr TAR yn y pandemig

Cyn i’r eiliad fynd yn angof, mae staff a darpar athrawon o’r Athrofa: Canolfan Addysg Athrawon yn disgrifio datblygiad cadarnhaol o ran arfer… Dychmygwch fod yn ddarpar athro mewn pandemig byd-eang.   Mae beth bynnag oedd i’w ddisgwyl o ran bywyd ar raglen Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn wir wedi’i ail-ddychmygu a’i ail-ddyfeisio – weithiau heb…

Smiley faces and thumbs-up: Teacher Education’s response to the work of PGCE student reps in the pandemic

Before the moment is lost, staff and student-teachers from the Athrofa: Centre for Teacher Education capture a positive development in practice… Imagine being a student-teacher in a global pandemic.  Whatever was expected about life on an Initial Teacher Education (ITE) programme has well and truly been re-imagined and re-invented – sometimes with very little notice…