Athrofa Sign

Croesewir adroddiad newydd Comisiwn Addysg Cymru gan Ysgrifennydd Y Cabinet

Mae clymblaid flaenllaw o arbenigwyr wedi rhoi eu cynigion ar sut orau i wella system addysg Cymru. Yn ei adroddiad sefydlu i’r sector, gwnaeth Comisiwn Addysg Cymru annog gweinidogion i ystyried y ‘strwythurau ymarferol’ sydd eu hangen ar gyfer cefnogi gwella ysgolion, gan argymell datblygu “ fframwaith arweiniol” er mwyn tanategu amcanion cenedlaethol. Meddai’r Comisiwn,…

Minister Visit

Gweinidog yn cefnogi cydweithio fel yr allwedd i lwyddiant

Croesawodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies, i’w champws yng Nghaerfyrddin i drafod y cyfleoedd sydd ar gael drwy gydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a’r sector addysg uwch. Cytunwyd y gallai Llywodraeth Cymru a’r Brifysgol, trwy weithio gyda’i gilydd, sicrhau’r defnydd gorau posibl o adnoddau a meithrin…

Commission Group

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dod ag arweinwyr addysgol at ei gilydd i gefnogi gwella ysgolion yng Nghymru

Mae rhai o feddylwyr addysgol mwyaf blaenllaw’r byd wedi dod at ei gilydd i gefnogi gwella ysgolion yng Nghymru. Mae Comisiwn Addysg Cymru wedi cael ei sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i helpu hwyluso gwelliannau mewn dysgu ac addysgu. Gofynnwyd i’r aelodau, pob un â’i record o lwyddiant eithriadol yn eu meysydd…

Child Writing

Ymagwedd newydd at fathemateg yn rhan bwysig o’r hafaliad

Dr Sofya Lyakhova a Dr Howard Tanner yn ystyried datblygiad Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg…   Mae’r cyhoeddiad diweddar (3.11.16) gan yr Ysgrifennydd dros Addysg, Kirsty Williams, ynghylch creu Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg i’w groesawu gan rieni, athrawon a myfyrwyr yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod economaidd cythryblus hwn, mae’n briodol iawn…