Cyfri’r diwrnodau tan i’r gynhadledd fathemateg genedlaethol gael ei chynnal ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynhelir cynhadledd genedlaethol bwysig, sy’n canolbwyntio ar ymchwil ym maes mathemateg, ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn ystod yr haf. Dyma’r tro cyntaf i’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Ymchwil i Ddysgu Mathemateg (British Society for Research into Learning Mathematics – BSRLM) gynnal ei chynhadledd haf yng Nghymru. Bydd Ysgol Fusnes PCYDDS, sydd…