Ysbrydoli plant i garu darllen ac ysgrifennu

Yn ddiweddar fe wnaeth Pop Up Projects, ar y cyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyflwyno cyfres o weithdai i athrawon ac awduron er mwyn iddynt archwilio, ymgysylltu ac arbrofi gyda ffyrdd newydd o ddod â llyfrau yn fyw. Cynhadledd undydd oedd Pop Up Lab a gynhaliwyd yng ngwesty’r Village yn Abertawe. Drwy…

Mynd yn fyd-eang: Cymharu Addysg yng Nghymru a’r Iseldiroedd

Bydd un o brif systemau addysg Ewrop yn ffocws symposiwm arbennig yng Nghaerdydd yn yr hydref eleni. Bydd Canolfan Adolygu a Dadansoddi Addysg (CEPRA) Yr Athrofa yn cyflwyno canfyddiad unigryw o addysg yn yr Iseldiroedd yn ei ddigwyddiad  ‘Mynd yn fyd-eang: Addysgu y tu allan i’r bocs’ ddydd Mawrth, 12 Tachwedd. Cynhelir y symposiwm Tramshed Tech,…

Ymweliad astudio rhyngwladol yn cyfoethogi agenda ddiwygio Cymru

Rhoddwyd cipolwg unigryw ar addysg yn yr Iseldiroedd i athrawon o bob cwr o dde Cymru yn ystod ymweliad astudio rhyngwladol â’r Iseldiroedd. Roedd y daith bum diwrnod yn cynnwys taith o gwmpas tair ysgol, cyfarfod â chynghrair VO-raad o lywodraethwyr ysgol, a briffio ar bolisi gan gynghorwyr y Weinyddiaeth Addysg yn yr Hâg. Cafodd…

Yr Athrofa yn dathlu codi ei safle ar gyfer addysg

Mae Athrofa Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi symud ymhellach i fyny tabl cynghrair uchel ei barch. Mae’r Guardian University Guide wedi gosod yr Athrofa yn safle 43 yn y DU – sef codiad o saith safle ers cyhoeddi tabl cynghrair 2018. Yn fuan ar ôl ei lansio yn 2016 gosodwyd yr Athrofa…

Anelu at Ragoriaeth – mae Graham Donaldson yn dychwelyd am ei seithfed gynhadledd athrawon dan hyfforddiant

Gwahoddwyd un o ffigurau mwyaf blaenllaw byd addysg Cymru i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon. Rhoddwyd anerchiad gan yr Athro Graham Donaldson, arbenigwr addysg ac awdur adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ Llywodraeth Cymru, i gynulleidfa o dros 600 o athrawon cyfredol, yn ogystal ag athrawon y dyfodol, yn Yr…

Cofrestrwch nawr ar gyfer ein cynhadledd haf ar Gydraddoldeb mewn Addysg

Cynhelir cynhadledd hanner diwrnod am ddim gan Yr Athrofa mis nesaf, ar gampws newydd glannau’r afon, sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb mewn ysgolion. Wedi’i anelu at arweinwyr addysgol, consortia rhanbarthol a gweithwyr proffesiynol sydd â diddordeb mewn cefnogi cydraddoldeb mewn cyd-destunau ysgol, bydd y digwyddiad yn archwilio themâu allweddol sy’n gysylltiedig â hyrwyddo tegwch addysgol. Mae…

Ymchwil newydd yn tanio cynnig dysgu proffesiynol cenedlaethol Cymru

Cafodd ymchwil sy’n hysbysu datblygiad fframwaith cenedlaethol newydd ar gyfer dysgu proffesiynol y gweithlu addysg ei gyhoeddi heddiw gan Yr Athrofa. Comisiynwyd haf diwethaf dîm o ymchwilwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gynnal cyfres o ‘adolygiadau cyflym’ er mwyn cefnogi’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer yr Ymagwedd Genedlaethol tuag at Ddysgu Proffesiynol sy’n…