Ymweliad astudio’n rhoi addysg Cymru ar fap y byd

Bu academyddion o’r Drindod Dewi Sant ar ymweliad ag Awstralia i ddysgu gan gydweithwyr a rhannu datblygiadau’n ymwneud â thaith diwygio addysg Cymru. Derbyniwyd papur gan staff o’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ymchwil mewn Addysg Awstralia (AARE) – sy’n dod ag arbenigwyr addysg at ei gilydd o bob cwr o’r byd.…

Arddangos model arloesol o addysg athrawon mewn cynhadledd bwysig yn y du

Mae staff o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’i hysgolion partner wedi cyflwyno’u model arloesol o addysg athrawon mewn cynhadledd bwysig yn y DU. Ymunodd Leanne Prevel o Ysgol Gynradd Wirfoddol Gelliswick, a Rhonwen Morris o Ysgol y Preseli ag Elaine Sharpling, cyfarwyddwr addysg athrawon yn y Brifysgol, yng Nghynhadledd Flynyddol Cyngor y Prifysgolion…

Mae’r Gweinidog Addysg yn lansio Canolfan Ddadansoddi ac Adolygu Polisi Addysg newydd

Mae canolfan newydd sy’n anelu at gyfrannu’n ystyrlon i ddatblygu a thrafod polisïau addysg yng Nghymru wedi ei lansio gan Yr Athrofa ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.   ‘Cyfaill beirniadol’ fydd rôl CEPRA – Canolfan Ddadansoddi ac Adolygu Polisi Addysg, o dan arweiniad yr arbenigwr addysg a’r sylwebydd uchel ei barch, Gareth Evans,…

Mae Kirsty Williams yn ymweld â’r Athrofa i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon dosbarth

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i groesawu’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams i’r Athrofa yn y brifysgol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon dosbarth. Cafodd y Gweinidog Addysg gyfle i gyfarfod ag athrawon dan hyfforddiant ar gampws y brifysgol yng Nghaerfyrddin a chymerodd ran mewn sesiwn holi ac ateb fyw gyda…

Anelu at Ragoriaeth – mae Graham Donaldson yn dychwelyd am ei seithfed gynhadledd athrawon dan hyfforddiant

Gwahoddwyd un o ffigurau mwyaf blaenllaw byd addysg Cymru i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon. Rhoddwyd anerchiad gan yr Athro Graham Donaldson, arbenigwr addysg ac awdur adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ Llywodraeth Cymru, i gynulleidfa o dros 600 o athrawon cyfredol, yn ogystal ag athrawon y dyfodol, yn Yr…

Cofrestrwch nawr ar gyfer ein cynhadledd haf ar Gydraddoldeb mewn Addysg

Cynhelir cynhadledd hanner diwrnod am ddim gan Yr Athrofa mis nesaf, ar gampws newydd glannau’r afon, sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb mewn ysgolion. Wedi’i anelu at arweinwyr addysgol, consortia rhanbarthol a gweithwyr proffesiynol sydd â diddordeb mewn cefnogi cydraddoldeb mewn cyd-destunau ysgol, bydd y digwyddiad yn archwilio themâu allweddol sy’n gysylltiedig â hyrwyddo tegwch addysgol. Mae…