Yr Athrofa yn dathlu codi ei safle ar gyfer addysg

Mae’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i gosod yn y safle cyntaf yng Nghymru am nifer o feysydd pynciol allweddol. Y Brifysgol oedd y sefydliad uchaf yng Nghymru am addysg, hanes a gwyddor fforensig ac archaeoleg yn y Guardian University Guide nodedig.   Yn gyffredinol, gosodwyd y Drindod Dewi…

Ymweliad astudio’n rhoi addysg Cymru ar fap y byd

Bu academyddion o’r Drindod Dewi Sant ar ymweliad ag Awstralia i ddysgu gan gydweithwyr a rhannu datblygiadau’n ymwneud â thaith diwygio addysg Cymru. Derbyniwyd papur gan staff o’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ymchwil mewn Addysg Awstralia (AARE) – sy’n dod ag arbenigwyr addysg at ei gilydd o bob cwr o’r byd.…

Arddangos model arloesol o addysg athrawon mewn cynhadledd bwysig yn y du

Mae staff o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’i hysgolion partner wedi cyflwyno’u model arloesol o addysg athrawon mewn cynhadledd bwysig yn y DU. Ymunodd Leanne Prevel o Ysgol Gynradd Wirfoddol Gelliswick, a Rhonwen Morris o Ysgol y Preseli ag Elaine Sharpling, cyfarwyddwr addysg athrawon yn y Brifysgol, yng Nghynhadledd Flynyddol Cyngor y Prifysgolion…

Mae’r Gweinidog Addysg yn lansio Canolfan Ddadansoddi ac Adolygu Polisi Addysg newydd

Mae canolfan newydd sy’n anelu at gyfrannu’n ystyrlon i ddatblygu a thrafod polisïau addysg yng Nghymru wedi ei lansio gan Yr Athrofa ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.   ‘Cyfaill beirniadol’ fydd rôl CEPRA – Canolfan Ddadansoddi ac Adolygu Polisi Addysg, o dan arweiniad yr arbenigwr addysg a’r sylwebydd uchel ei barch, Gareth Evans,…

Mae Kirsty Williams yn ymweld â’r Athrofa i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon dosbarth

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i groesawu’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams i’r Athrofa yn y brifysgol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon dosbarth. Cafodd y Gweinidog Addysg gyfle i gyfarfod ag athrawon dan hyfforddiant ar gampws y brifysgol yng Nghaerfyrddin a chymerodd ran mewn sesiwn holi ac ateb fyw gyda…

Anelu at Ragoriaeth – mae Graham Donaldson yn dychwelyd am ei seithfed gynhadledd athrawon dan hyfforddiant

Gwahoddwyd un o ffigurau mwyaf blaenllaw byd addysg Cymru i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon. Rhoddwyd anerchiad gan yr Athro Graham Donaldson, arbenigwr addysg ac awdur adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ Llywodraeth Cymru, i gynulleidfa o dros 600 o athrawon cyfredol, yn ogystal ag athrawon y dyfodol, yn Yr…