Mae Kirsty Williams yn ymweld â’r Athrofa i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon dosbarth

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i groesawu’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams i’r Athrofa yn y brifysgol i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon dosbarth. Cafodd y Gweinidog Addysg gyfle i gyfarfod ag athrawon dan hyfforddiant ar gampws y brifysgol yng Nghaerfyrddin a chymerodd ran mewn sesiwn holi ac ateb fyw gyda…