Ysbrydoli plant i garu darllen ac ysgrifennu

Yn ddiweddar fe wnaeth Pop Up Projects, ar y cyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyflwyno cyfres o weithdai i athrawon ac awduron er mwyn iddynt archwilio, ymgysylltu ac arbrofi gyda ffyrdd newydd o ddod â llyfrau yn fyw. Cynhadledd undydd oedd Pop Up Lab a gynhaliwyd yng ngwesty’r Village yn Abertawe. Drwy…