Arddangos model arloesol o addysg athrawon mewn cynhadledd bwysig yn y du

Mae staff o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’i hysgolion partner wedi cyflwyno’u model arloesol o addysg athrawon mewn cynhadledd bwysig yn y DU. Ymunodd Leanne Prevel o Ysgol Gynradd Wirfoddol Gelliswick, a Rhonwen Morris o Ysgol y Preseli ag Elaine Sharpling, cyfarwyddwr addysg athrawon yn y Brifysgol, yng Nghynhadledd Flynyddol Cyngor y Prifysgolion…