Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru

Roedd Mis Hanes Pobl Dduon unwaith eto yn llwyddiant ysgubol eleni gyda digwyddiadau i’w ddathlu yn cael eu cynnal ar draws y wlad. Ond beth y mae’r cyfan amdano? Mae Dr Paul Hutchings a Katie Sullivan yn esbonio…   Mae Mis Hanes Pobl Dduon (Black History Month – BHM yw’r talfyriad) wedi cael ei ddathlu…

Torri’r mowld: ailystyried rheolau addysgu

Mae ysgolion yn fannau arloesol ac ysbrydoledig, ac ynddynt, nid oes dau ddiwrnod yr un peth â’i gilydd. Ond mae cymaint o fywyd gwaith athro yn seiliedig ar draddodiad a gwneud pethau fel y cawsant eu gwneud erioed. Yn y blog  mewnweledol hwn, mae’r athrawes    Sarah Withey yn adfyfyrio ar ei harfer ei hunan ac…

Gwawr newydd wrth i’r Athrofa symud i mewn i SA1

Mae’r Athrofa yn edrych ymlaen at bennod newydd gyffrous yn ei hanes hir a chlodwiw ar ôl symud i gyfleusterau modern newydd ynghanol safle glannau Abertawe. Mae’r datblygiad trawiadol yn cynnwys cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu a gwaith ymchwil, yn ogystal â lle cymdeithasol, hamdden ac ymlacio. Mae’n dod â chysylltiad hir Yr Athrofa…

Blas Cymreig ar gynhadledd ryngwladol ar feddwl

Mae academydd o Gymru wedi cyflwyno dau bapur mewn cynhadledd ryngwladol bwysig yn yr Unol Daleithiau. Siaradodd Dr Helen Lewis, uwch-ddarlithydd yn yr Athrofa Addysg, yn y 18fed Gynhadledd Ryngwladol ar Feddwl (International Conference on Thinking – ICOT) a gynhaliwyd ym Miami, Fflorida. Daeth y gynhadledd ag ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw ynghyd o bob rhan…

Cynnydd yn safle’r Athrofa yn y tablau

Mae Athrofa Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cymryd camau mawr i fyny dau dabl cynghrair blaenllaw. Mae’r Guardian University Guide a’r Complete University Guide ill dau’n dangos gwelliannau sylweddol. Yn nhabl y Guardian 2019, gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn safle 50 am addysg – i fyny 23 safle o’r ymddangosiad cyntaf…