Y Bwlch Mawr

Pryd y mae cyfrifoldeb am addysg yn dechrau ac yn gorffen? A swydd pwy yw addysgu ein plant ieuaf? Yma, y mae Natalie MacDonald yn ceisio ateb y cwestiynau a gaiff yn aml eu hysgubo dan y carped…   Un o’r cwestiynau sydd wedi bod ym mlaen fy meddwl yn ddiweddar yw ble y dylai…

Cam ymlaen i’r cwricwlwm cenedlaethol newydd

Mae prosiect ymchwil pwysig sy’n llywio agwedd hanfodol ar ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru wedi cyflwyno ei ddarganfyddiadau cyntaf. Wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Phrifysgol Glasgow, mae prosiect CAMAU yn ceisio datblygu dealltwriaeth a rennir o ‘ddilyniant’ yng nghyd-destun Dyfodol Llwyddiannus. Cyhoeddwyd adolygiad eang yr Athro Graham Donaldson…

Rhannu gwersi o Gymru â dirprwyaeth o Dde Affrica

Rhoddwyd cipolwg ar fodelau newydd, arloesol o addysg athrawon i Weinidog Addysg rhyngwladol blaenllaw yn ystod ymweliad â’r Athrofa. Debbie Schafer, Gweinidog Addysg Taleithiol ar gyfer Llywodraeth y Penrhyn Gorllewinol, De Affrica, oedd arweinydd dirprwyaeth i’r Athrofa Addysg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddysgu rhagor am ei hanes hir o AGA. Yn…

Llawer mwy na chyfaill gorau dyn…

Mae Helen Lewis yn archwilio sut y gallai’r cwlwm agosrwydd rhwng plentyn a chŵn esgor ar fanteision sy’n effeithio ar ddysgu…   ‘Arfer meddwl a gweithredu lled barhaol’ yw tueddfryd, sy’n gysylltiedig â’n hagweddau a’n teimladau. Mae tueddfryd yn effeithio ar sut yr ydym yn gweld ein hunain fel dysgwyr, a pha mor hyderus yr ydym…