Torri hualau diwygio’r cwricwlwm

Mae Gareth Evans yn edrych ar ddatblygiad Dyfodol Llwyddiannus ac ymagwedd newydd at ei weithredu…   Ceir ym myd addysg duedd i chwyrlïo mewn cylchoedd. Daw polisi newydd i mewn gyda bang ac ymadael yn ddistaw bach. Yna, bydd yr holl gylchred yn dechrau eto. Mae’n deg dweud bod system addysg Cymru wedi gwrthsefyll digon…

Croesewir effaith cyrsiau datblygiad proffesiynol gan athrawon

Anogir athrawon sydd â diddordeb mewn datblygiad proffesiynol ysgogiadol i gofrestru am ddau gyfle dysgu proffesiynol cyffrous. Mae’r Rhaglen Athrawon Rhagorol (Outstanding Teacher Programme – OTP) a’r Rhaglen Athrawon sy’n  Gwella (Improving Teacher Programme – ITP) yn gyrsiau rhyngweithiol ac ymarferol sydd wedi’u cynllunio’n bwrpasol ar gyfer codi datblygiad proffesiynol mewn addysg i lefel uwch. Mae…

Cyfnod newydd a llewyrchus i addysg yng Nghymru?

Mae strategaeth addysg newydd Llywodraeth Cymru wedi’i lansio gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams. Yma, mae Gareth Evans yn adfyfyrio ar gynnwys y ddogfen a gweledigaeth hir-dymor newydd Cymru ar gyfer addysg…   Erbyn hyn, bydd athrawon, gwneuthurwyr polisïau, arweinwyr undebau a chwaraewyr allweddol eraill sydd ar y sîn addysg yng Nghymru wedi cael maddeuant…

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynllun addysg cenedlaethol newydd. Yma, y mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, sy’n ysgrifennu yn arbennig i’r Athrofa, yn cyflwyno ei gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer Addysg yng Nghymru…   Ym maes addysg yng Nghymru, rydym yn adeiladu ar sylfeini cadarn. Mae’r arbenigwyr byd-eang ar berfformiad addysg, y Sefydliad ar…

Symposiwm yn taflu goleuni newydd ar addysg yng Nghanada

Un o systemau addysg blaenllaw’r byd yw ffocws symposiwm arbennig a gaiff ei gynnal yng Nghaerdydd yn ystod yr hydref. Gwnaiff yr Athrofa, yn ei digwyddiad ‘Tales from Toronto’ a gynhelir ddydd Iau, Medi 28ain, gyflwyno mewnwelediad unigryw i fyd addysg Ontario, Canada. Mae’r symposiwm, a gaiff ei gynnal yn Tramshed Tech, gerllaw Gorsaf Reilffordd…

Cynghrair newydd gyda’r Big Learning Company

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi llofnodi partneriaeth strategol gydag un o brif sefydliadau dysgu digidol y DU. Bydd y Big Learning Company (BLC) yn cynorthwyo cynlluniau’r Athrofa ar gyfer addysg athrawon ac yn cyfoethogi ymhellach y cyfleoedd sydd ar gael i ysgolion partner a staff Yr Athrofa. Rhagwelir y bydd Athrofa’r brifysgol…