Yr Athrofa ac ysgolion partner yn meddwl yn fyd-eang cyn y gynhadledd ryngwladol

Mae prosiect ymchwil cydweithredol sy’n cynnwys yr Athrofa: Canolfan Addysg ac ysgolion partner yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth o gymhwysedd a dinasyddiaeth fyd-eang ledled Ewrop. Mae Think Global, prosiect Erasmus a gynlluniwyd i feithrin cymhwysedd byd-eang mewn ysgolion, yn dod â saith sefydliad at ei gilydd, gan gynnwys ysgolion, awdurdodau lleol a phrifysgolion, o Gatalwnia,…

Pens

Ymchwil yn bwrw goleuni newydd ar wythnosau ysgol anghymesur

Cyhoeddwyd adroddiad sy’n tynnu sylw at y manteision a’r heriau sy’n deillio o wythnosau ysgol anghymesur gan Yr Athrofa: Canolfan Addysg (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant). Mae Gwerth wythnosau ysgol anghymesur: Gwersi a ddysgwyd o ysgolion yng Nghymru yn adeiladu ar agenda diwygio addysg uchelgeisiol y genedl, ac yn cynnig myfyrdodau unigryw ar ddau…